Oferty pracy Poznań

Oferta nieaktualna

Oferta pracy, której szukasz jest nieaktualna!

 

Drukuj

Opiekunka dziecięca w żłobku

Link do tej oferty pracy:

2013-04-20

Data dodania

FUNDACJA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Pracodawca

Poznań

Miejsce pracy

Gowork

Oferta pochodzi z serwisu

Kategoria

Aplikuj

Opis

OPIS STANOWISKA PRACYsprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat (karmienie, mycie, układanie do snu, spacer, zabawa),prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych uwzględniających wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,planowanie i organizowanie pracy w grupie dzieci zgodnie z zasadami BHP, współpraca z rodzicami podopiecznych (udzielanie wyczerpujących informacji o rozwoju i osiągnięciach dziecka oraz zachęcanie rodziców do działań na rzecz żłobka ). WYMAGANIA PODSTAWOWE:Konieczne jest spełnienie następujących wymagań:Posiadanie:wykształcenia kierunkowego: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, lubwykształcenia co najmniej średniego oraz co najmniej 2 lat doświadczenia w pracy z dziećmi, lubodbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem wykwalifikowanego opiekuna.Brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.Osoba aplikująca nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona.Osoba aplikująca wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.Aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna (lub gotowość do wykonania badań).Posiadanie obywatelstwa polskiego.Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych. WYMAGANIA DODATKOWEpreferowane doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3,samodzielność w podejmowaniu decyzji,komunikatywność, kreatywność, empatia,zdolności manualne i artystyczne mile widziane,umiejętność pracy w zespole. PROCES REKRUTACJI:1.       ETAP – przyjmowanie i analiza dokumentów aplikacyjnych do dnia 31 stycznia 2013 r. (lub do wyczerpania miejsc)2.       ETAP – rozmowa kwalifikacyjna3.       ETAP – weryfikacja kompetencji i umiejętności   ETAP – odpłatne dni próbne w zakresie opieki nad dziećmi – forma współpracy: umowa zlecenie5.       ETAP – rozmowa indywidualna i wybór osób Prosimy o przesłanie CV i krótkiego listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@fal.org.pl lub złożenie osobiście w Biurze FAL w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 398 (I piętro). Prosimy o uwzględnienie numeru referencyjnego w tytule e-maila: OP/2013Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997 r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm."WAŻNE! Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi osobami. Gwarantujemy dyskrecję. Osoby, które złożyły swoje oferty pracy w Fundacji Aktywności Lokalnej (lub naszych klientów) w minionych dwóch latach, a są zainteresowane ww. pracą bardzo prosimy o złożenie aktualnej oferty (z aktualnym CV!). 

Zobacz również:

Praca Poznań Praca Wielkopolskie